česky  |  english
úvodo mněmasáže a terapiemobilní masážekurzy masážíkontakt a ceník

Indiánská sauna - potní chýše - initipi

Initipi vyjadřuje úctu k Zemi, přírodě, rodině, přátelům a životu ve všech jeho podobách.

Initipi je prostor pro inspiraci, přemýšlení, omluvu, přání, rozhodnutí.

Initipi je odpočinek a příjemný čas strávený při zajímavé práci se zajímavými lidmi.

Initipi jsou také rozžhavené kameny svítící ve tmě, pára, která z nich stoupá, a koupel v chladivé vodě.


Initipi je pokaždé jiná:).

ohen

Původ potní chýše

Potní chýše (sweatlondge, Initipi) je starodávný obřad indiánů ze severoamerických prérií. Vyjadřuje hluboké propojení indiánů s přírodou a je důležitou součástí života komunity. Potní chýše slouží hlavně pro duchovní a duševní očistu, zamyšlení nad svým dosavadním životem a zvážení, jak dál. Originální obřad je spojen se čtyřmi živly stvoření - vzduchem, ohněm, zemí a vodou. Vede ho zkušený člen komunity, často šaman.

Pro potní chýše dělané v Evropě se vžil také název indiánská sauna.

Potní chýše na mých kurzech jsou originálními obřady jen volně inspirované. Chápu je hlavně jako způsob, jak účastníkům kurzů nabídnout čas pro hlubší zamyšlení a nevšední, příjemný a inspirativní zážitek.

Jak potní chýše vypadá

Potní chýše či indiánská sauna je asi 1,5m vysoká konstrukce ze svázaných prutů pokrytá několika vrstvami plachet. Ponechán je jen malý vstupní otvor s odklápěcí plachtou. Nedaleko chýše je ohniště, ve kterém se nahřívají kameny. Chýše může stát u potoka či vodní plochy.

indianska sauna

Potní chýše na kurzech masáží

Všichni účastníci kurzů se mohou do přípravy potní chýše zapojit. Je to příjemná práce se dřevem, hlínou a kameny. Několik hodin před začátkem obřadu zapalujeme oheň, ve kterém se nahřívají kameny, které použijeme během obřadu.

Do potní chýše vstupujeme podle vlastního uvážení nazí nebo v lehkém oděvu. Samotný obřad vedu v klidném tempu, teplotu v sauně neženu do extrémů, jde spíše o příjemnou atmosféru. Účasníkům nabízím témata, nad kterými mohou uvažovat, vyjadřovat se k nim, či jen posedět.

Obřad má zpravidla 4 kola (na kurzech ho podle aktuálních podmínek někdy dělám v jednokolové podobě), poté se vykoupeme v potoce a usušíme u ohně. V této chvíli lidé zpravidla zažívají příjemný pocit sounáležitosti a atmosféra je ideální na drobnou masáž na závěr dne.

ohen
facebook: profil Masaze - Vojtek
design a obsah: Miroslav Vojtek